Home / Blandat / Bygga drömhuset!

Förr eller senare kommer de allra flesta till den punkt i livet då det är dags att skaffa ett hem. Visst, det har man haft hela livet men man vill till slut ha något som verkligen känns som ens eget, och också är ens eget, och ingen andrahandslägenhet eller liknande. Därför är det många som faktiskt väljer att ta det stora och roliga steget till att bygga ett eget hus! Det allra bästa sättet att gå till väga om man som tidigare nämnt verkligen vill ha något som är ens eget, man kan nämligen bestämma mycket över hur man vill bygga! Ett tips är att skaffa cement via Montano, och sen är det i princip bara att köra igång, visst?

Ett annat alternativ är att bygga ut på vad man redan har. I vissa fall så har man kanske redan hittat det där drömhuset, men man hade gärna sett att det var lite större. Och det är inga problem att ordna det! Det ska till och med bli lättare nu. Såhär skriver man på dn.se:

Det ska bli lättare att göra en tillbyggnad på huset eller bygga en takkupa. Det föreslår regeringens särskilde utredare i en lagändring som ska göra plan- och bygglovsprocesser mer effektiva.

För privatpersoner föreslås till exempel att det ska bli möjligt att bygga till sitt hus med max 15 kvadratmeter utan bygglov, och för byggföretag föreslås att granskningen av detaljplaner bli mer flexibel. Förslaget lämnas i dag över till bostadsminister Stefan Attefall och ska sedan ut på remiss.