Home / Blandat / Byggregler och säkerhet

Det här med byggsäkerhet är något som man inte kan prata för mycket om, eftersom det fuskas med och helt enkelt kan kosta både skador på byggen men framförallt skador på människor. Det kan till och med gå så illa att någon avlider, en byggjobbare som inte blivit informerad om risker till exempel.

 

I ett tidigare inlägg skrev vi om hur farligt det är med dåliga byggen med bristande byggsäkerhet. När det slarvas i ett bygge kan det få kritiska följder.

 

Byggsäkerhet och katastrofala följder

 

I Dagens Nyheter går det att läsa om hur en man i Kina döms till 5 års fängelse efter att han råkat orsaka ett slukhål när han grävde ut en källare under sitt hus. Han döms för att ha brutit mot regler om byggsäkerhet enligt kinesisk domstol. Ett slukhål orsakas av att markens ytlager kollapsar och dessa uppstår oftast i områden på joren med så kallad karst. Ingen uppges ha blivit skadad av den kinesiske mannens försök att bygga sig en källare på egen hand men däremot så har 15 av hans grannar blivit hemlösa på kuppen och hela 1 400 kubikmeter betong krävdes för att fylla igen hålet som uppstått i marken. Skadorna som orsakades beräknades kosta hela 6,3 miljoner kronor.

 

Regler för byggen

 

Boverket finns det gott om material att läsa kring just byggsäkerhet. Boverkets egna byggregler kallas för BBR och dessa innehåller allmänna råd liksom föreskrifter kring byggsäkerhet. Där går det att få tips på hur kraven i PBL och PBF kan tillämpas. För personsäkerhet gäller bland annat:

 

Krav på barnsäkerhet

Skydd mot fall inklusive taksäkerhet

Skydd mot sammanstötning och klämning, inklusive skärskador

Skydd mot brännskador och explosioner

Skydd mot instängning

Skydd mot förgiftning

Skydd mot elstötar och elchocker

Skydd mot olyckor på tomter

 

På sajten går det vidare att läsa:

 

I plan- och bygglagstiftningen finns det krav på säkerhet vid användning. Kraven är till för att förhindra att det sker olyckor till följd av olämplig utformning eller konstruktion av byggnader och byggnadsverk. Byggnader, anläggningar och tomter ska utformas så att risken för olyckor och personskador blir så liten som möjligt. Säkerhet för barn är särskilt viktig i till exempel bostäder och publika lokaler som köpcentrum. Risk för olycksfall ska också begränsas på tomter – Boverket.se