Home / Hantverkare / Nya krav på byggbranschen

Nu kommer det nya krav på byggbranschen som ska finnas där för att stoppa det svartarbete som pågår. Alla byggarbetsplatser ska nämligen registrera alla som jobbar på bygget och på så sätt ska Skatteverket kunna kontrollera detta.

fasad bygge

I början på nästa år ska det finnas register över alla som jobbar på samtliga byggarbetsplatser i Sverige, rapporterar Svenska Dagbladet. Skatteverket vill föra in dessa personalliggare i branschen för att stoppa svartjobben. Startdatum för det nya regelverket kommer alltså att vara efter årsskiftet. Med de listor som kommer av att ha personalliggare kan Skatteverket kontrollera att arbetsgivaravgifter och skatter är betalda.

En del negativa

Många är positiva till det här lagkravet och både fack och arbetsgivare är för, skriver Ekuriren.se. Men det finns även en hel del negativa röster som säger att dessa krav bara ställer till problem och extra mycket arbete. Företrädare inom byggindustrin säger bland annat att de här personallistorna skapar byråkrati och mycket administrativt arbete för företagen. Men den som inte vill föra så mycket pappersdokumentering kan skaffa en elektronisk personalliggare som finns att beställa på nätet och som kan användas genom en smartphone.

På tiden med detta krav

Det är dock som sagt även många som är väldigt positiva till kravet och välkomnar det med öppna armar. De menar att det är på tiden att man gör något åt det utbredda problemet med svartarbete.

”Med personalliggare i byggbranschen får vi ett av de viktiga verktygen på plats för att stärka den sunda konkurrensen och motverka ekonomisk brottslighet.” Läs mer.