Home / Renovera / Östermalmshallen ska renoveras

Nu står det klart. Östermalmshallen ska nu renoveras och detta kommer bli ett kalas som kommer gå på ungefär 500 miljoner kronor. Men det är nödvändigt för att hallen ska fortsätta sprida glädje och god mat samt att hallen kommer få ett utseende mer lik originalet från 1888.

4168120-saluhallÖstermalm är en känslig stadsdel att riva upp och skaka om då det finns många starka viljor samt att man gärna vill att det ska bli bättre, men gärna inte vänta på resultatet och under tiden få en enorm oreda. Just nu kring Östermalmstorgs råder det nu lite oreda och det är det inte alla som gillar.

Två år av renovering

Saluhallen är i stort behov av en renovering och nu har man äntligen tagit tag i den biten. Det är en renovation som man beräknar kommer att ta två år och bli en nota på runt 500 miljoner kronor. Östermalmsnytt skriver att om ingenting görs kommer den populära hallen har inom några år att behöva stängas då den är i ett så dåligt skick, så egentligen fanns det inte så många alternativ. Vad man nu väljer mellan är två renoveringsalternativ:

  • Det ena alternativet kommer att kunna inhysa 45 handlare och gå på 585 miljoner kronor
  • Det andra alternativet är lite sparsammare på 464 miljoner kronor och kommer med det att ta in 30 handlare.

Vad man vill är att försöka efterlikna originalhallen som byggdes 1888. Man kommer se till att det blir mer handel än vad det tidigare varit. Självfallen kommer den vara toppmodern och att transporterna med hur varor kommer till hallen att bli ännu bättre. Man planerar även på att renovera upp entrén och fastigheten som är byggd tillsammans med saluhallen. Det är många tekniska installationer som behöver bytas för att man ska tillgodose myndigheternas krav för både säkerhet, hälsa och miljö.

Varför man valt att bevara den så mycket som möjligt och lyfta fram mycket av originalhallen är för att detta är, och ska vara, en mycket ståtlig byggnad. Självklart kommer hallen att vara öppen under renoveringen och då de finns många bra lösningar med hur man förvarar mat kommer det inte bli några problem mer än att det kommer vara lite rörigare. På containertjänst går det att läsa mer om olika lösningar som företag men även privatpersoner kan ta till när det kommer till renoveringar. En stor förhoppning o hallen är att den ska bli mer känd internationellt och att det ska bli en matdestination som många turister kommer för att besöka. Vilket kommer att stärka både Östermalm, Stockholm, Sverige och Norden. Och det är ju inte fy skam. Här kommer man finna inspiration i matväg och många kulinariska upplevelser samt stor kvalitet och hög expertis. Så, många är vi som hoppas att ombyggnationen kommer gå snabbare än två år så man kan vandra runt och bli inspirerad i en fantastisk miljö.

När Östermalms saluhall renoveras 2016-2018 kommer verksamheten att bedrivas i en tillfällig saluhall på Östermalmstorg. Den tillfälliga saluhallen byggs i enkla men billiga material och kommer att ha en hög standard vad gäller design.(läs mer)