Home / Tips / Satsa på solceller vid renoveringen

Elpriserna skjuter i höjden, och det blir allt viktigare att minska sitt beroende av olja och andra fossila bränslen. Ett bra sätt att få ner kostnaden för sin elförbrukning, och samtidigt göra en insats för miljön, är att installera solceller på sitt hus. Detta är lönsamt även i Sverige, eftersom vi har många soltimmar under sommaren. Ett exempel är Storfors kommun i Värmland, där man satt solceller på flera offentliga byggnader.

Totalt har Storfors kommun tagit tillvara cirka 45 000 kWh från sina solceller på Folkets hus och kommunhuset sen i mars. Besparingen i kronor är ungefär lika stor.
Av investeringen på 630 000 kronor betalade staten drygt hälften.
I slutet av 2011 och i början av 2012 placerades över 90 solceller på taket till Folkets hus och 30 på kommunhusets tak.
Produktionen kom igång i mars i år och hittills har tillskottet varit cirka 29 000 kilowattimmar, kWh, från solcellerna på Folkets hus och drygt 15 000 kWh från kommunhuset.

Tänk på det här

Förutom att producera el till det egna hemmet kan den som har installerat solceller även sälja en del av sitt överskott till sin elleverantör. På detta sätt blir installationen dubbelt ekonomisk, och därtill miljövänlig. En del av kostnaden kan täckas av ett bidrag från staten.
Att installera solceller är inte särskilt svårt, framför allt inte i samband med en renovering eller ombyggnad. Däremot är det viktigt att alla delar passar ihop, och att man kan få råd på vägen av säljaren. Därför är det bästa att köpa ett solcellspaket, exempelvis från www.elkatalogen.se. På detta sätt kan man vara säker på att alla delar kommer att fungera tillsammans.